Darmowy e-book dla rodziców

Przedstawiam Państwu książeczkę, która powstała szczególnie z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym. Dzieci są bardzo zainteresowane tym, skąd wzięły się na świecie.

Niniejsza publikacja to opowiadanie o rodzicach spacerujących po parku z córeczką. Rodzina spotyka panią w ciąży. Dziecko pyta rodziców m.in. o to, co to znaczy być w ciąży. Uzyskuje konkretne, jasne odpowiedzi, które pomogą mu zrozumieć to zagadnienie.

Pomysł wydania tej książeczki zrodził się dzięki ciekawości świata mojego syna, Ignasia. Pragnę, by wyrastał w poczuciu bezpieczeństwa, miłości i mądrości, żeby dzięki odpowiedniemu dialogowi, był zawsze otwarty na rozmowę ze mną, zwłaszcza wtedy, gdy tego potrzebuje.

Życzę Państwu, abyście mądrze edukowali swoje pociechy, traktując tę książeczkę jako inspirację do rozmowy na „trudne tematy” w sposób bardzo prosty, a zarazem edukacyjny.

Regulamin użytkowania e-booka:

 1. E-book jest utworem w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
 2. Autorskie prawa majątkowe do e-booka przysługują Annie Zawiślak Psycholog Seksuolog, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
 3. Pobranie e-booka nie przenosi na użytkownika autorskich praw majątkowych ani osobistych do niego. Użytkownik może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
 4. W szczególności Użytkownikowi nie wolno:
  1. Zwielokrotniać e-booka lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  2. Udostępniać e-booka innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  3. Najmować i użyczać e-booka, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  4. Ingerować w treść i zawartość e-booka
 5. E-book jest w formie PDF. Jego wielkość to 13,3 MB.
 6. Do odczytu e-booka konieczne jest oprogramowanie do odczytu plików PDF (np. darmowy Adobe Reader).