Cennik

Prywatny gabinet psychologiczny „W głowie się (nie)mieści” w Chrzanowie
ul. Berka Joselewicza 2, lokal 4

Nazwa świadczenia Czas trwania Cena
Indywidualna konsultacja psychologiczna/seksuologiczna 45 min. 100 zł
Indywidualna terapia psychologiczna/seksuologiczna 45 min. 100 zł
Konsultacja seksuologiczna dla rodzica/rodziców dziecka (wiek do 12 lat) 45 min. 100 zł
Konsultacja psychologiczna/seksuologiczna pary/małżeństwa 60 min. 150 zł
Terapia psychologiczna/seksuologiczna pary/małżeństwa 60 min. 150 zł

Przebieg wizyt

Konsultacja (pacjenta, pary):

Ma charakter diagnostyczny (na ogół 2 pierwsze spotkania). Jej celem jest ustalenie prawdopodobnej etiologii problemu Służy poznaniu aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej pacjentów, ich planów i oczekiwań. Podczas konsultacji ustalamy wspólnie zasady współpracy oraz cele terapii.

Terapia (pacjenta, pary):

To regularne spotkania. Czas trwania terapii jest przystosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta lub pary. Uzależniony jest od ustalonych celów i złożoności zagadnień, nad którymi pracujemy. Spotkania odbywają się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie. Zakładam, że leczenie będzie trwało od 4 do 14 spotkań (przy spotkaniu raz w tygodniu terapia wraz z wcześniejszymi konsultacjami będzie trwała łącznie od 6 do 16 spotkań czyli przy cotygodniowych spotkaniach od 1,5 miesiąca do 4 miesięcy).

Konsultacja dla rodzica/rodziców:

  • 1-2 spotkań
  • konsultacja /konsultacje z rodzicem/rodzicami mające na celu omówienie rozwoju seksualnego ich dziecka (w wieku do 12 lat)
  • rozmowa dotyczącą niepokojących zachowań seksualnych dziecka,
  • konsultacja ma pomóc rodzicowi nauczyć go jak odpowiadać na trudne pytania, które dziecko zadaje, a także podpowiedzieć jak ochronić je przed różnymi zagrożeniami