Uzależnienie od gier u dzieci

Nie każde dziecko, które często gra jest uzależnione (!)

 

Co powinno nas zaniepokoić?

 • gdy nasze dziecko nie robi przerw w graniu i dotychczas lubiane przez nie zajęcia nie sprawiają mu już takiej przyjemności (np. spotkania z kolegami, chodzenie na basen)
 • gdy dziecko nie ma czasu na spożywanie posiłków, naukę
 • dziecko kłamie na temat tego jak długo grało
 • gdy rodzic próbuje ograniczyć granie, reaguje płaczem, rozdrażnieniem, agresją (werbalną, fizyczną)
 • izolowanie się pociechy
 • występujące problemy z koncentracją

Ważne:

Dziecko często będzie zaprzeczać, że problem istnieje, kłócić się z nami, złościć się na nas.

Musimy wiedzieć w co gra nasze dziecko!

Niedopuszczalne jest, aby gra zawierała treści o charakterze przemocy. W grach, w których występuje agresja, często zabicie przeciwnika oznacza zwycięstwo. Dziecko uczy się, że przemoc to coś oczywistego, stanowiącego element relacji. Grając często przejmuje kontrolę nad innymi.  Może zachowywać się okrutnie i jest nawet za to nagradzane. Traktuje inne postacie przedmiotowo – nie interesuje się ich losem, jest skupione na zaspokojeniu własnych potrzeb.  Wielokrotne powtarzanie tego samego wzorca przemocy powoduje zobojętnienie na to zjawisko (desensytyzację).

Młodsze dzieci mające styczność z treściami agresywnymi nie potrafią oddzielić dobra od zła. Ich układ nerwowy jest jeszcze niedojrzały.

W odniesieniu do gier – rozmawiajmy z dziećmi o tym co dobre, a co złe, jakie zachowania są właściwe, a jakie nie!

Granie nie może także stać się głównym obszarem zainteresowań dziecka.

 

Jak „uchronić” nasze dziecko przed uzależnieniem?

 • rodzice powinni być konsekwentni
 • najpierw obowiązki, potem gry
 • komputer powinien znajdować się w widocznym dla nas miejscu np. salonie. Nie jest dobrym pomysłem, aby nasza pociecha miała go w swoim pokoju! Nie wiemy wtedy do jakich treści dziecko ma dostęp
 • ustalmy kiedy i jak długo dziecko może grać. Jeśli gra za dużo to zmniejszajmy granie stopniowo!
 • zapełnijmy czas dziecku innymi atrakcjami – na świeżym powietrzu, grami planszowymi
 • wymyślmy coś, co możemy robić wspólnie
 • dziecko uczy się przez naśladownictwo – sami odłóżmy telefon/tablet/komputer na bok
 • korzystajmy z programów blokujących wyświetlanie treści dla dorosłych – zapytajmy o te usługi u swojego operatora komórkowego lub dostawcę internetu

 

Gdy wybieramy grę dla dziecka sprawdźmy czy (chociaż jedno z wymienionych niżej):

 • rozwija ona wyobraźnię dziecka
 • usprawnia logiczne myślenie
 • ma walor edukacyjny
 • rozwija spostrzegawczość
 • ćwiczy sprawność manualną
 • wzbogaca wiedzę